Forskning och Utveckling.

 

Vi samarbetar med Luleå Tekniska Universitet (LTU). För att utöka vår naturstensbas kommer prospektering att genomföras under 2016-17 av professionella geoföretag. Vårt mål är att ha 4 stenbrott i drift 2018.

Vi är ett exportföretag.

 

Över 80% av vår blocksten går på export. De största ländermarknaderna är för närvarande Finland och Polen. Italien, Beneluxländerna och Kina kan räknas in som mottagare av blocksten i år.

En svensk naturtillgång.

 

North Granites bryter det lappländska urberget. Vi bryter en svart och en mörkgrön granit samt en röd/svart/blå gnejs. Handelsnamnen är Lapland Black och Lapland Green samt Laplandia.

Please contact us.

 

Cells&Mails "CONTACT" above

Phone 010 402 95 37

Google Maps Lapland Black Quarry

News "ABOUT NORTH GRANITES" above