Forskning och Utveckling.

Vi bedriver forskning och utveckling i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. För att utöka vår naturstensbas kommer prospektering att genomföras i Norrbotten under 2015-16 av ett antal professionella geoföretag.

Vi är ett exportföretag.

Över 80% av vår blocksten går på export. De största ländermarknaderna är för närvarande Finland och Polen. Italien och Beneluxländerna kan räknas in som mottagare av blocksten i år. Under 2016 går vi utanför Europa.

En svensk naturtillgång.

North Granites bryter det lappländska urberget. Vi bryter en svart och en mörkgrön granit samt en svart-röd gnejs. Lapland Black och Lapland Green samt Laplandia.

Kontakta oss!

Mail: Se "KONTAKT" ovan.

Phone: +46 10 402 95 37.

Google Maps: Lapland Black Quarry.