Forskning och Utveckling.

Vi bedriver forskning och utveckling i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. För att utöka vår naturstensbas kommer prospektering att genomföras av LTU och ett antal professionella geoföretag under 2015-16.

Vi har utbildningar!

En stenarbetarutbildning startar under april 2015. Om Du är intresserad av att arbeta inom en i Norr- och Västerbotten starkt expanderande bransch, anmäl Dig till Din närmaste arbetsförmedling samt under "KONTAKT" ovan.

En svensk naturtillgång.

North Granites bryter det lappländska urberget. Vi bryter en svart och en mörkgrön granit samt en svart-röd gnejs. Lapland Black och Lapland Green samt Laplandia.

Kontakta oss!

Mail: Se "KONTAKT" ovan.

Phone: +46 10 402 95 37.

Google Maps: Lapland Black Quarry.